Eurovaaliehdokkuudesta

Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, koska haluan puolustaa pohjoista elämäntapaamme.

Puhdas ruoka

Pohjoinen ruoka on olennainen osa pohjoista elämäntapaa. Ruokamme on jo nyt Euroopan puhtainta ja kehitämme tuotantoamme jatkuvasti ekologisempaan ja eettisempään suuntaan.

Euroopan unioni ohjaa yhteisellä maatalouspolitiikallaan ruoantuotantoa. Suomen kannalta tärkeässä CAP2027 –uudistuksessa on torjuttava komission esittämät tukileikkaukset, varmistettava, että ympäristövaatimukset sopivat myös pohjolan ja hiilensidontaan on luotava kannustinjärjestelmä.

Kestävä metsien käyttö

Kestävä metsien käyttö on olennainen osa pohjolan elämäntapaa. Käytämme puuta rakentamiseen, lämmöntuotantoon ja innovaatioihin – kuten Jenni Haukion mekkoon Linnan juhlissa.

Euroopan unioni haluaa lisätä vaikutusvaltaansa myös metsäsektorille, esimerkkinä metsästrategia ja LULUCF-asetus. Metsäpolitiikka täytyy pitää mahdollisimman pitkälle kansallisissa käsissä ja varmistaa kestävän metsätalouden ja puurakentamisen edellytykset.

Luontosuhde ja eränkäynti

Sanotaan, että metsä on suomalaisen kirkko. Olemme asuttaneet laajan maamme etelästä pohjoiseen ja joukossamme on 300 000 metsästäjää, 1,5 miljoonaa kalastajaa. Jokamiehenoikeudet ovat kruununjalokiviämme.

Euroopan unioni rajoittaa eränkäyntiä esimerkiksi luontodirektiivillä. Meidän pitää saada kansallisesti päättää riistakantojemme ja erityisesti suurpetokantojemme hoidosta. Siksi luontodirektiiviä tulee viedä joustavampaan suuntaan ja mahdollistaa esim. suden kannanhoidollinen metsästys. Asedirektiiviin ei saa tuoda lisää tiukennuksia.

Arvomaailmamme

Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa naiset saivat täydet valtiolliset oikeudet ja töitä tasa-arvon eteen on tehty 113 vuotta. Euroopassa nousevat tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ja myös parlamentissa on kuultu kriittisiä kannanottoja tyttöjen ja naisten oikeuksia vastaan. Tätä ei voida hyväksyä.

Tasa-arvo, ihmisoikeudet, kansanvalta ja oikeusvaltio ovat Euroopan unionin perusarvoja. Ne eivät kuitenkaan nykyisellään toteudu. Siksi arvojemme puolustajia tarvitaan.

Anna Sirkiä

Eurovaaliehdokas 38

Suomen keskusta